زمان بارگزاری این صفحه: 10:03 AM UTC

نوشته هایی با برچسب گودرز کمال پور

۸۰ درصد بادام زمینی کشور در آستانه اشرفیه تولید می شود

رییس جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به سطح زیر کشت بادام زمینی در این شهرستان اعلام کرد: ۸۰ درصد بادام زمینی کشور در آستانه اشرفیه تولید می شود.

عناوین ویژه