زمان بارگزاری این صفحه: 11:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گوسفند رومانوف و بومي

پرورش نژاد تركيبي گوسفد در گیلان

گیلان – صدای گیلان؛ براي نخستين بار در گيلان نژاد تركيبي گوسفند پاكستاني- رومانوف و بومي توليد شد.

پرورش نژاد تركيبي گوسفد در گیلان

عناوین ویژه