زمان بارگزاری این صفحه: 9:02 AM UTC

نوشته هایی با برچسب گوهر رود

برجی؛گوهر رود و زرچوب احیاء می شوند.

صدای گیلان – محمدر ضا برجی گفت؛با برنامه ریزیهای انجام شده ، رود خانه های ؛گوهر رود و زرجوب طی دوره 4 ساله احیاء شده و به نشاط لازم بر گردانده خواهند شد.

عناوین ویژه