زمان بارگزاری این صفحه: 3:28 AM UTC

نوشته هایی با برچسب گیلان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی

زنان گیلانی‌ به روایت سفرنامه‌های خارجی/ زیباترین زنان در میان تالش ها دیده می‌شود

این کتاب روایت های خواندنی 12 سفرنامه سیاحانی است که به گیلان سفر کرده اند و اطلاعاتی درباره اقلیم و زیست و مردمان این دیار ارائه کرده اند که خواندن آنها خالی از لطف نیست.

عناوین ویژه