زمان بارگزاری این صفحه: 2:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گیلان معدنی

لطفی؛ خرید آب معدنی پول دور ریختن است

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری (آبفا) گیلان گفت؛ خرید آب معدنی توسط شهروندان فقط پول دور ریختن است.

کاظم لطفی

عناوین ویژه