زمان بارگزاری این صفحه: 10:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب یارانه خردادماه 94

خبری از یارانه خرداد ماه نیست

با وجود اینکه معمولا یارانه نقدی در بیست و دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شد از ماه گذشته این روال تغییر کرده و حتی برای خرداد ماه هنوز زمان مشخصی اعلام نشده است.

عناوین ویژه