زمان بارگزاری این صفحه: 4:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب «یارانه» پردرآمدها

«یارانه» پردرآمدها به تشخیص دولت قطع می شود

صدای گیلان – نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه قطع یارانه پردرآمدها را مشخص کردند.

عناوین ویژه