زمان بارگزاری این صفحه: 7:09 PM UTC

نوشته هایی با برچسب یازدهم سپتامبر

اعتراف مدیر سابق‌سیا درباره ۱۱سپتامبر

مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا اذعان کرد مقامات امنیتی این کشور به طور کامل از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آگاه بودند.

عناوین ویژه