زمان بارگزاری این صفحه: 2:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب یک واحد صنعتی در شفت اخطاریه منع فعالیت دریافت کرد

یک واحد صنعتی در شفت اخطاریه منع فعالیت دریافت کرد

صدای گیلان – یک واحد صنعتی در شهرستان شفت به علت عدم رعایت موازین محیط زیستی اخطاریه منع فعالیت دریافت کرد.

عناوین ویژه