زمان بارگزاری این صفحه: 11:09 PM UTC

نوشته هایی با برچسب یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان

حمله با تراکتور به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی در چوبرتالش/ مصدومیت سرباز وظیفه

در جریان این اقدام مجرمانه، سرباز وظیفه، سید ایوب فردی که از سایر ماموران به تراکتور نزدیکتر بوده است فرصت گریز از مهلکه را از دست داده و زیر چرخ های سنگین تراکتور حامل بار قرار گرفت .

سید ایوب فردی

عناوین ویژه