زمان بارگزاری این صفحه: 10:15 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اخرین اخبار سنگر

حسن فرزانه شهردار سنگر شد

صدای گیلان – پس از یک وسال وچند ماه،حکم حسن فرزانه به عنوان شهردار سنگر امضا شد.

شهردار سنگر

عناوین ویژه