زمان بارگزاری این صفحه: 7:56 AM UTC

نوشته هایی با برچسب علی (فرامرز) ولیزاده

«ابراهیمی» رییس شورای شهر فومن شد

هیئت رئیسه جدید شوراهای اسلامی شهر فومن با برگزاری انتخابات معرفی و مختار ابرهیمی رئیس این شورا شد.

مختار ابراهیمی شورای شهر فومن

عناوین ویژه