زمان بارگزاری این صفحه: 7:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مهندس بازلی

نجات 18خودروي گرفتار در برف در منطقه اسالم به خلخال

حمل و نقل؛ 18 خودروي گرفتار در برف نجات يافتند.

نجات 18خودروي گرفتار در برف در منطقه اسالم به خلخال

عناوین ویژه