زمان بارگزاری این صفحه: 6:09 PM UTC

نوشته هایی با برچسب میدان میوه و تره بار رشت

ارایه لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت به شورا

صدای گیلان – لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت تقديم شورا شد

کریم سرپرست

عناوین ویژه