زمان بارگزاری این صفحه: 12:33 AM UTC

نوشته هایی با برچسب کودکان داعشی ۹ عراقی را سر بریدند

جنایت کودکان داعشی در نهایت خونسردی/ عکس

گروه داعش ویدیویی را از جنایت جدید اعضای کم سن و سال این گروه تروریستی منتشر کرد.

عناوین ویژه