زمان بارگزاری این صفحه: 8:42 PM UTC

نوشته هایی با برچسب 118 شد پولی 118

تماس با ۱۱۸ پولی شد/ جدول

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبه‌ای ابلاغ کرده که به موجب آن تماس با کدهای خدماتی غیرفوریتی مشمول دریافت هزینه می‌شود.

عناوین ویژه