زمان بارگزاری این صفحه: 3:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب 13ساله

دستگیری گروگانگیران پسر 13 ساله .

صدای گیلان – گروگانگیران تقاضای دریافت 1000 سکه تقریبا معادل 1 میلیارد تومان از خانواده این پسر بچه داشتند.

عناوین ویژه