زمان بارگزاری این صفحه: 3:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب 60 درصد صنایع گیلان تعطیل یا نیمه تعطیل است.

60 درصد صنایع گیلان تعطیل یا نیمه تعطیل است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در حال حاضر سه حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری از نقاط قوت گیلان محسوب می شوند و در صورت توجه کافی دولت به این بخش ها شاهد رونق این استان خواهیم بود.

نماینده رشت

عناوین ویژه