زمان بارگزاری این صفحه: 3:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب yaraneh10.ir

یارانه معترضان حذف شده دوباره برقرار شد

سازمان هدفمندسازی یارانه ها پس از بررسی اعتراض حذف شدگان، یارانه نقدی برخی از این خانوارها را از تیر ماه سال جاری دوباره برقرار کرد.

عناوین ویژه